Schoonoord

 

De Kiel gebouwen

 

Het dorp De Kiel is op 1 januari 1942 ontstaan. Op die datum werd grondgebied van vijf gemeenten gevoegd bij de gemeente Sleen. De gemeenten Odoorn, Westerbork, Rolde, Borger en Zweeloo raakten elk een stuk grondgebied kwijt. De noodzaak was gelegen in het feit, dat precies op de punt waar zes gemeenten (en zeven marken) in een punt samenkwamen een woongemeenschap was ontstaan, die in zes burgerlijke gemeenten was gelegen. Hierdoor kon het voorkomen, dat iemand die verhuisde van een woning aan de Noorderweg in de gemeente Borger naar een woning te Ellertsveld in de gemeente Zweeloo, het grondgebied van Rolde (Noorderweg overzijde), Sleen en Odoorn passeerde om uiteindelijk na een wandeling van een minuut of tien in de gemeente Zweeloo arriveerde. Maar er was ook een andere kant: een gemeentelijke veldwachter mocht de grenzen van de gemeente niet over, wat voor stropers natuurlijk eenvoudig was om de wet te omzeilen.

De oudste bewoning betreft een woning op het Ellertsveld, waar al voor 1860 de eerste woning, wellicht een plaggenhut, werd gebouwd. Kort erna volgden woningen in de andere gemeenten, zodat rond 1900 hier al een dorp van 92 woningen was ontstaan. In 1942 waren er 117 woningen en sindsdien zijn er nog vele bijgebouwd.

Omstreeks 1900 werd er een school gebouwd in het Eeserveen (gem. Borger) aan de Borgerweg. Deze school heeft slechts korte tijd bestaan, aangezien de school in 1915 werd verplaatst naar de Brammershoopstraat. In 1938 werd er weer een school gesticht, dat nog steeds wordt gebruikt.  

Schoonoord

Laatste update: 14-01-2016