Schoonoord

 

Personen

 

Schoonoord en De Kiel zijn niets zonder de inwoners van die dorpen. De bevolking was over het algemeen niet rijk en verdiende de kost als arbeider. Een klein deel van de bevolking bestond uit (kleine) middelstanders: kruideniers, bakkers, smeden, timmerlieden. Ten slotte was een kleine groep redelijk welvarende mensen, vaak verveners met grote hoeveelheden grond en huizen.

Afbeeldingen van Schoonoorders uit de 19e eeuw zijn zeldzaam, ook van de meer welgestelde inwoners. In de eerste decennia van de 20e eeuw werd het langzamerhand meer gemeengoed om zich te laten portretteren door een van de rondreizende fotografen uit Groningen. Vaak gestoken in het beste pak werd het gehele gezin op de gevoelige plaat gezet, staand voor hun woning.

Dit fotoalbum is bedoeld als digitaal fotoalbum voor alle Schoonoorders (en omgeving), zodat de gezichten van reeds lang of recentelijk overleden inwoners niet vergeten worden.

Veel afbeeldingen betreffen gezinsportretten of persoonlijke portretten, maar ook via sportverenigingen, school en kerk zijn afbeeldingen van personen bewaard gebleven.

Geprobeerd wordt op een zo goed mogelijke manier de namen te beschrijven, inclusief de leefjaren. Veel personen dragen dezelfde voor en achternaam en de enige manier om ze van naamgenoten te onderscheiden  is hun leefjaren te vermelden. Een enkele keer zal ook de naam van hun vader worden vermeld om diezelfde reden.

Opmerkingen, verbeteringen, nieuwe afbeeldingen en dergelijke kunnen worden verzonden aan foto@alleschoonoorders.nl

Schoonoord

Laatste update: 14-01-2016