Schoonoord

Schoonoord gebouwen

 

Schoonoord
Als we de Groninger krant van 20 januari 1854 mogen geloven, is de stichtingsdag van Schoonoord precies bekend: 16 januari 1854. Immers, in een artikel gedateerd 17 januari 1854 wordt gesproken over de stichting van Schoonoord: Eerst gisteren werd Schoonoord in het aanzijn geroepen.

Volgens de krant verzamelden enige heren, timmer- en werklieden zich, voorzien van wagens met bouwmaterialen, zich midden op het Ellertsveld. Gerekend vanaf het centrum werd het kanaaltraject aangegeven, zodat kon worden begonnen met de bouw van de woningen op een ordentelijke manier. De eerste woning was al spoedig klaar.

Hoewel aanvankelijk helemaal niet duidelijk was, dat de neergestreken bewoners zich definitief zouden vestigen, bleek dat in de praktijk wel het geval. Het dorp groeide en groeide en al snel was er een grote behoefte aan een kerk, een school en medische voorzieningen. De eerste twee werden in 1856 gerealiseerd, al duurde het tot 1866 voordat het kerkgebouw werd gebouwd. Een gereformeerde kerk volgde in 1873. Een vaste medicus op het dorp zou pas in de jaren ’20 van de 20e eeuw verschijnen.

In de tussentijd groeide het dorp: het postkantoor, telefoon, elektriciteit, een tramlijn en auto’s deden hun intrede.

Aanvankelijk was de lay-out van het dorp eenvoudig: een weg en een kanaal kruizen elkaar. De weg ten zuiden van de brug was de weg naar Sleen: de Slenerweg, de weg ten noorden van de weg naar Rolde en heette sinds 1957 Tramstraat. Parallel aan het Oranjekanaal waren vier wegen: de Kerklaan, de Havenstraat, de Brugstraat en de Oude Molenstraat. Rond 1937 ontstond de eerste bescheiden uitbreiding van het dorp aan de weg naar Zweeloo, tegenwoordig bekend als Sportparklaan. Na de oorlog werden tussen deze woningen en de Brugstraat meerdere straten aangelegd met nieuwe woningen, gebouwd door de woningbouwvereniging. Rond 1966 werden aan de noordkant van het dorp een tweede nieuwbouw gebouwd in het kwadrant Oude Molenstraat en Tramstraat.

Schoonoord is een dorp met een levend verenigingsleven: korfbal en voetbal zit de Schoonoorders in het bloed. Ook andere sporten worden beoefend.

Schoonoord

Laatste update: 14-01-2016